19.Apr.14 1 hour ago
19.Apr.14 5 hours ago
19.Apr.14 5 hours ago
19.Apr.14 7 hours ago
19.Apr.14 8 hours ago
19.Apr.14 9 hours ago
18.Apr.14 20 hours ago

❝ Pupilas que se dilatan, que deleitan, que delatan. ❞

(Source: antoaranedasayenn, via rustik)

18.Apr.14 23 hours ago